jump to navigation

Hollandse Leeuw in Portugal 22 januari 2007

Posted by univent in Europa, Events, Portugal, Travel.
trackback

Leerdam,

De Leão Holandês is een tweemaster Schoener die in 1910 in Groningen werd gebouwd. De Duitse schipper, kapitein Dehde, gebruikte haar als zeilend vrachtschip voor hout. Bij haar doop kreeg het schip de naam “Amalie”.

Onder deze naam werd zij naar Duitsland gebracht. In 1932 werd zij in twee stukken gezaagd op de Kielse scheepswerf. Hier werd haar oorspronkelijke lengte van 36 meter verlengd met 6 meter en werd een derde mast toegevoegd. Tot 1975 voer het schip onder Duitse en Deense vlag en werd toen verkocht aan de eerste Nederlandse eigenaar. Deze achterhaalde de complete geschiedenis van het schip en verkreeg de originele blauwdrukken en begon haar terug te brengen in de staat zoals zij ruim meer dan een halve eeuw geleden was. Zo werd de lengte teruggebracht tot 35 meter, maar de derde mast bleef gehandhaafd.

Het schip werd toen “Sepha Vollaars” genoemd en zeilde commerciële reizen in Nederland van 1979-1983. Na de verkoop in 1983, voer het schip naar Tahiti voor de nieuwe Zwitserse eigenaar, en kwam terug na 18 maanden. Veel van haar schoonheid was toen verloren gegaan door gebrek aan onderhoud.

Toen de huidige eigenaar het schip voor de verkoop ontdekte in België, betekende dit de kans van zijn leven. Hij bracht haar naar Portugal en noemde haar Leão Holandês (Hollandse Leeuw). Enige jaren later, nadat de moeilijkheden voor het verkrijgen van de lokale vergunningen achter de rug waren, hees de oude driemaster Schoener opnieuw haar zeilen, ditmaal in de Portugese wateren.

Bent u op zoek naar een aparte, originele manier om bijvoorbeeld een nieuw product te introduceren of zou u een tocht met dit prachtige schip graag inzetten als onderdeel van uw incentive- of groepsreis, dan kunt u contact met ons opnemen. We bieden u graag een voorstel aan voor een reis naar Portugal, waarbij naast Lissabon, Porto, en de Algarve ook Madeira uw bestemming kan zijn.

Groeten,
Robbert

%d bloggers liken dit: