jump to navigation

Aanpassing fiscale wetgeving 8 februari 2007

Posted by univent in Algemeen, Events, Travel.
trackback

Leerdam,

Op 1 januari 2007 zijn er door de Belastingdienst een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht rondom het fiscale karakter van personeelsreizen, -feesten, -evenementen en andersoortige incidentele personeelsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld kerstpakketten). Voorheen was het maximum bedrag dat onbelast mocht worden vergoed (of verstrekt) gelimiteerd tot € 340 (€ 454 in een jubileumjaar). Dit gold ook voor partners van werknemers.

In de nieuwe situatie zal de Belastingdienst slechts toetsen of de gemaakte kosten redelijk zijn. De vereisten voor deze vrijstelling blijven verder ongewijzigd:

  1. Het feest moet voor minimaal 75% van de werknemers toegankelijk zijn. Dit betekent dat minimaal 75% van de werknemers van het bedrijf, of afdeling, van het bedrijf uitgenodigd moet worden. Dit percentage hoeft niet daadwerkelijk aanwezig te zijn bij het feest, evenement, reis.
  2. Het evenement (waar, en in welke vorm dan ook georganiseerd) moet een gezamenlijk karakter hebben. Niet individueel.
  3. Reisjes die de DGA, eventueel met partner, maakt worden niet als personeelsreis beschouwd.

Ook nieuw is dat vergoedingen (en verstrekkingen) aan personeelsverenigingen onder voorwaarden zijn vrijgesteld. Onder personeelsvereniging wordt in dit kader verstaan: “een vereniging die als voornaamste doel heeft het bevorderen en organiseren van sociale en gezelligheidsactiviteiten ten behoeve van de brede werknemerskring”.

Neem voor meer informatie over de fiscale aspecten gerust contact met ons op. In veel gevallen kunnen wij u direct van advies voorzien.

Groeten,
Robbert

 

%d bloggers liken dit: